Books

Books

Books I have written related to human behavioral biology are on top, followed by popular science books in Norwegian, and finally books of fiction. 

Language and pictures allow humans to communicate (from Ethiopia).

The Evolution of Consciousness. Implications for Mental Health and Quality of Life

(Springer, 2016)

The book offers a model of what consciousness is about. It uses this Insight to suggest how to improve conscious experiences - that is, making life better. The text is based on a novel theory of the evolutionary trajectory leading to conscious animals.

Improving the Human Zoo: Exploring Alternative Lifestyles Around the World

(The Darwin Press, 2015)

Modern life can be compared to a zoo, in that we no longer live in accordance with our innate nature. I visit, and consider, various alternatives to the more regular ways of organizing a community. The book reflects a research interest in intentional communities. The focus of is to find ways to improve present lifestyle.

The Biology of Happiness

(Springer, 2012)

The text explains how a biological, or evolutionary, perspective can informe us on what quality of life is about. It describes the various functions of the brain that impact on our mood.


Darwinian Happiness: Evolution as a Guide for Living and Understanding Human Behavior

(2. expanded and updated edition, The Darwin Press, 2012)

This is my main book on the topic of happiness. It is written for an educated, general audience. Besides explaining important aspects of human behavioral biology, the text offers advice as to how to make the most out of the human brain. The first edition came in 2002 and received top reviews.

Il Destino a Essere Felici

(Ipoc press, 2015)

Darwinian Happiness translated to Italian. 

God - A Scientific Update

(The Darwin Press, 2011)

This is most likely the first serious "bible" (that is, a book about God) written by an atheist. I wrote the book because I believe religion has the potential of helping mankind - if we can harness this aspect of the human mind.

Appen som er deg - En bok om følelser

(Fair forlag, 2020)

Hjernen er utstyrt med funksjoner, eller apper, omtrent som en smarttelefon. Én av disse skaper bevissthet - evnen til å oppleve livet. Andre fyller bevisstheten med innhold, blant annet i form av følelser. Hvor godt livet blir, avhenger av hvilke av følelses-appene som dominerer. Boken forklarer hva følelser dreier seg om og hvordan vi kan gjøre det beste ut av det hjernen rår over.

Aldring - Hva du bør vite før du blir for gammel

(Dreyer forlag, 2017)

Boken forklarer hvorfor vi eldes og hvordan vi eldes, samt hvordan vi å gjøre det beste ut av denne noe begredelige kunnskapen. Målet er å dø ung - som gammel.

Bevissthet: Forstå hjernen og få et bedre liv

(Spartacus forlag, 2014)

Jeg presenterer en modell for hvordan menneskehjernen er i stand til å generere opplevelser: det nevrobiologiske korrelatet til bevissthet. Boken gir også en forklaring på hvorfor evolusjonsprosessen førte fram til komplekse nervesystemer med bevisste prosesser. Slike kunnskaper er nyttige når det kommer til å utvikle sin egen hjerne i retning av å servere positive opplevelser.

Den menneskelige dyrehage: En reise i alternative levemåter

(Flux forlag, 2012)

I denne boken prøver jeg å vise at det fins alternativer til livet i det vestlige industrisamfunnets kjernefamilier. Jeg har besøkt en serie forskjellige muligheter, alt fra klostre til urfolk og økolandsbyer, og vurderer hva vi kan lære av disse stedene.

Gud - en vitenskapelig oppdatering

(Flux forlag, 2008)

Om hva religion er, hvorfor Gud kan være nyttig og hvordan samfunnet bør forholde seg til det religiøse.

Genene - din indre guru

(Grøndahl Dreyer, 1996)

Handler om hvordan det å forstå genene i noen sammenhenger kan fungere som en rettesnor for hvordan man bør leve. Boken er ikke lenger i trykk, man kan fås fra forfatteren.

Månens makt

(Roman, Fair forlag, 2019)

Roman viderefører historien om månefolket fra Dit månen drar, men kan leses uavhengig av den tidligere teksten.

Dit månen drar

(Roman, Fair forlag, 2017)

Roman der handlingen foregår i Månefjellene i Afrika for 60 000 år siden. Gaarder skrev Sofies verden for å gjøre leserne interessert i filosofi - jeg ønsker å gjøre folk interessert i våre røtter. Hva slags liv levde våre fjerne forfedre før jordbruks- og industrisamfunnet overtok kloden?