Books

Books

Books I have written related to human behavioral biology are on top. Then I list books in Norwegian, first popular science and then fiction in the form of novels. All the books are about understanding the human brain and are meant to educate and entertain. I have been allowed (in 2024) to make several titles available as inexpensive ebooks on Amazon (see links below). Some are new versions and some are available as softcover print.

Language and pictures allow humans to communicate (from Ethiopia).

SEX - The Pleasure and the Pain

(KDP/Pleasure Press, 2023)

I describe what sex is about and why it matters so much, both for individual happiness and for society. Something seems to be wrong. Too many people struggle with negative feelings associated with sex. The pleasure is easily lost. We need to discuss our attitudes to sex and nudity. The book offers relevant information and suggests ways to improve the situation. The suggestions are highly controversial.

The Evolution of Consciousness. Implications for Mental Health and Quality of Life

(Springer, 2016)

The book offers a model of what consciousness is about. It uses this Insight to suggest how to improve conscious experiences - that is, making life better. The text is based on a novel theory of the evolutionary trajectory leading to conscious animals.

Alternative Ways of Living

This is a new, inexpensive ebook version (2024) of "Improving the Human Zoo" (The Darwin Press, 2015, hardcover, right image) that is no longer available.

Modern life can be compared to a zoo, in that we no longer live under our innate nature. I visit, and consider, various alternatives to the more regular ways of organizing a community. The book reflects a research interest in intentional communities. The focus is to find ways to improve the present lifestyle and society.

God - A Scientific Update

This is a new, inexpensive ebook and softcover version (2024) of the former hardcover (right/below image) book published by Darwin Press (2011, no longer available).

It is most likely the first serious "bible" (a book about God) written by an atheist. I wrote the book because I believe religion has the potential to help mankind - if we can harness this aspect of the human mind.

The Biology of Happiness

(Springer, 2012)

The text explains how a biological, or evolutionary, perspective can inform us as to what quality of life is about. It describes the various functions of the brain that impact on our mood.


The book has been translated to Arabic and published in Egypt.


Darwinian Happiness: Evolution as a Guide for Living and Understanding Human Behavior

(2. expanded and updated edition, The Darwin Press, 2012)

This is my main book on the topic of happiness. It is written for an educated, general audience. Besides explaining important aspects of human behavioral biology, the text offers advice as to how to make the most out of the human brain. The first edition came in 2002 and received top reviews.


A pdf-file can be downloaded here.

Il Destino a Essere Felici

(Ipoc press, 2015)

Darwinian Happiness translated to Italian. 

Norwegian books

Based on science

Kunsten å redde verden med sex

(Vega forlag, 2023)

Boken gir en innføring i hva sex dreier seg om og hvorfor denne siden ved livet betyr så mye. Seksuallivet fungerer ikke optimalt i dagens samfunn, altfor mange sliter med negative følelser.  Jeg diskuterer om det er mulig til å gjøre noe med situasjonen.Vi trenger en offentlig debatt om samfunnets holdninger. Lykkelige mennesker er gode borgere, seksuelt frusterte mennesker skaper problemer. 

Appen som er deg - En bok om følelser

(Fair forlag, 2020)

Hjernen er utstyrt med funksjoner, eller apper, omtrent som en smarttelefon. Én av disse skaper bevissthet - evnen til å oppleve livet. Andre fyller bevisstheten med innhold, blant annet i form av følelser. Hvor godt livet blir, avhenger av hvilke av følelses-appene som dominerer. Boken forklarer hva følelser dreier seg om og hvordan vi kan gjøre det beste ut av det hjernen rår over.

Aldring - Hva du bør vite før du blir for gammel

(Dreyer forlag, 2017)

Boken forklarer hvorfor vi eldes og hvordan vi eldes, samt hvordan vi å gjøre det beste ut av denne noe begredelige kunnskapen. Målet er å dø ung - som gammel.

Jeg har overtatt rettighetene til boken. Den er nå tilgjengelig som lavpris ebok og paperback hos Amazon. 


Bevissthet: Forstå hjernen og få et bedre liv

(Spartacus forlag, 2014)

Jeg presenterer en modell for hvordan menneskehjernen er i stand til å generere opplevelser: det nevrobiologiske korrelatet til bevissthet. Boken gir også en forklaring på hvorfor evolusjonsprosessen førte fram til komplekse nervesystemer med bevisste prosesser. Slike kunnskaper er nyttige når det kommer til å utvikle sin egen hjerne i retning av å servere positive opplevelser.

Den menneskelige dyrehage: En reise i alternative levemåter

(Flux forlag, 2012)

I denne boken prøver jeg å vise at det fins alternativer til livet i det vestlige industrisamfunnets kjernefamilier. Jeg har besøkt en serie forskjellige muligheter, alt fra klostre til urfolk og økolandsbyer, og vurderer hva vi kan lære av disse stedene.


Tilgjengelig i Nasjonalbiblioteket

Kan også lastes ned som liten (25 MB) eller stor (226 MB) PDF

Papirutgave gis bort gratis, kontakt forfatter

Gud - en vitenskapelig oppdatering

(Flux forlag, 2008)

Om hva religion er, hvorfor Gud kan være nyttig og hvordan samfunnet bør forholde seg til det religiøse. Laget som rimelig ebok og paperback på Amazon i 2024 (venstre/over foto).


Tilgjengelig i Nasjonalbiblioteket

Fins som lydbok (287 MB)

 - unzip filen og trykk på en av playlist filene

Papirutgave gis bort gratis, kontakt forfatter

Genene - din indre guru

(Grøndahl Dreyer, 1996)

Handler om hvordan det å forstå genene i noen sammenhenger kan fungere som en rettesnor for hvordan man bør leve. Boken er ikke lenger i trykk, man kan fås fra forfatteren.


Tilgjengelig i Nasjonalbiblioteket

Kan også lastes ned som liten (14 MB) eller stor (102 MB) PDF

Papirutgave gis bort gratis, kontakt forfatter

Norwegian books

Fiction (novels)

Mot elven

(Roman, Fair forlag, august 2023, under pseudonymet Tom Nevle)

En gruppe klimaaktivister blir sendt til Sikkim. Mennesker med makt misliker det de står for og gjør hva de kan for å hindre arbeidet. Hvorfor prøver noen å stoppe deres forsøk på å redde jorden? Vil de overleve? Boken er inspirert av virkelige hendelser.

Bølgen som brøt

(Roman, Fair forlag, 2021, under pseudonymet Tom Nevle)

Boken fortsetter handlingen fra En nær himmelen opplevelse, men det har gått fire år. Fortellingen kan leses uavhengig av den forrige romanen. Det er nye utfordringer og nye konflikter.

En nær himmelen opplevelse

(Roman, Fair forlag, 2020, under pseudonymet Tom Nevle)

Her er handlingen lagt til framtiden (år 2054). Persongalleriet er noe av det samme som i historiene om månefolket, men de er selvsagt formet av en helt annen tid og sliter med helt andre problemer.

Månens makt

(Roman, Fair forlag, 2019)

Boken viderefører historien om månefolket fra Dit månen drar, men kan leses uavhengig av den tidligere teksten. Vi følger den samme stammen i gode og vonde dager. (Ebok til venstre/øverst)

Dit månen drar

(Roman, Fair forlag, 2017)

Handlingen foregår i Månefjellene i Afrika for 60 000 år siden. Gaarder skrev Sofies verden for å gjøre leserne interessert i filosofi - jeg ønsker å gjøre folk interessert i våre røtter. Hva slags liv levde våre fjerne forfedre før jordbruks- og industrisamfunnet overtok kloden? Det er en spenningsroman med en vri. (Ebok til venstre/øverst)